Eşrefoğlu Abdullah-ı Rumi

Ürün Fiyatı: 25,00

Stok Durumu :Stok Yok

Ürün Kategorisi :

Yazar: Mustafa ÖZDAMAR

 

İznikde dünyaya gelen, Bursada ilim tahsil eden, aynı yerde, mezun olduğu Çelebi Sultan Mehmed Medresesinin Müderrislerinden Alaaddin Ali Efendiye dânişmend (asistan) olan Eşrefoğlu Abdullahı Rûmî (öl.1469) Hazretlerinin hareketli ve bereketli hayatından nasib alabilmek için başvurduğumuz ana kaynak, Bursalı Mehmet Veliyyüddin Efendinin Menâkıbı Eşrefzâde adlı eserdir. 
Hem Hacı Bayramı Veli, hem de Abdülkâdir Geylâni +Şeyh Hüsameddin Muhammed + Şeyh Hüsâmeddin + Şeyh Şehâbeddin Ahmed + Şeyh Hüseyin Hamevi kanalından feyiz alıp feyiz salan, Kâdiriyyenin Eşrefiyye kolunun piri olan Eşrefoğlu Rûmî Hazretlerinin hayatı deryasından nasib alabilmek için içine daldığımız ikinci ana kaynak Hazretin kendi divânıdır. Üçüncü ana kaynak da, pek tabii ki yine Hazretin insanları imbikleyen, Nefsleri damıtan anlamına gelen meşhûr Müzekkin Nüfûsudur. 
Anadolu Türkçesini çok iyi kullanan pîrândan biri olan Eşrefoğlu Rûmî Hazretleri, destan ötesi bir hayat içerisinde ölümsüzlüğe imza atmış ender yiğit­ler­den­dir. 
Eşrefoğlu Rûmî Divânı, onun, herkes tarafından mutlaka okunması gereken yiğitlik destanının bir dilimidir. 
Bu destanın ölümsüz kahramanı Eşrefoğlu Rûmî Hazretleri, 1469larda İznikde Hakka yürümüştür. Rûhâniyetine selâm, himmeti hâzır olsun, İznikdeki asîtânesinde medfundur.

Yâ Selâm!..
   
  Ey Allahım beni senden ayırma 
  Beni senin dîdarından ayırma 
   
  Seni sevmek benim dinim îmânım 
  İlâhî dîni îmandan ayırma 
   
  Sararuben solup döndüm hazâna 
  İlâhî hazânımı daldan ayırma 
   
  Şeyhim güldür ben anın yaprağıyam 
  İlâhî yaprağım gülden ayırma 
   
  Ben ol dost bahçesinin bülbülüyem 
  İlâhî bülbülüm gülden ayırma 
   
  Balığın canını suda dediler 
  İlâhî balığım gölden ayırma 
   
  Eşrefoğlu senin kemter kulundur 
  İlâhi kulu sultandan ayırma

 

KİTAPYURDU.COM’DAN SATIN AL

 

 

KİTAPALOKU.COM’DAN SATINAL