Tasavvuf Terimleri (Istılahat-ı Sofiyye fi Vatan-ı Asliyye)

Ürün Fiyatı: 600,00

Stok Durumu :Stok Var

Ürün Kategorisi :

Yazar: Safer DAL

 

Şem’a-yı devrân olub da mahv olan ehl-i zikir. 
Kül ider kendini elbet subh-ı maksûdu görür. 

Hz. Şeyh İbrâhim Fahreddîn Cerrâhî (k.s.) 

Bu kitabın içinde meşrebinize aykırı gibi gözüken sözler bulunabilir. Biz her meşrebin büyüklerinin sözlerine kitabımızda yer verdik ve öyle inanıyoruz ki bu kitabı her meşrebin sâliki, muhibbi okuyacak ve nasîbini alacaktır.

Allah dostu her velînin gönlü Cenâb-ı Hakk’ın ilhâmına mahal olmuş birer âb-ı hayat pınarıdır. Yani aşkullâh ve aşk-ı Resûlullâh menbaıdır.

Biz bu kitabımıza o pınarlardan birer çeşme resimleri nakşettik.

Susamış âşıkların harâretini biraz daha fazlalaştırmak içün.Ziyâde susamış olan nasipliler mutlak o suyu âb-ı hayat arayıp bulacaklar, belki suyun menbaı kendileri olacaklardır.

 

KİTAPYURDU.COM’DAN SATIN AL

 

 

KİTAPALOKU.COM’DAN SATINAL