Ağlar Baba

Ürün Fiyatı: 90,00

Stok Durumu :Stok Var

Ürün Kategorisi :

Yazar: Mustafa ÖZDAMAR

 

Ağlar Baba’nın hayatı havzasında hazlanmaya ve hızlanmaya çalıştığımız günlerde, gönlümüze düşen ilk cemre, bizi, Ağlar Baba’nın bağlı bulunduğu ilim irfan ve irşad kervanlarının Sarbanlarına Sarbanbaşılarına götürdü.
Sarban, deveci, deve sürücüsü; Sarbanbaşı da deve kervanlarını hâle yola koyan Kervanbaşı anlamına geliyor.
Şerîat tarîkat mârifet ve hakîkat havzalarında seyr-i sülûk yaptıran şeyhler mürşidler ve pîrler de, kervanlarında yer alan bağlılarının nefs develerini hâle yola koydukları için bu betimlemeyi yeğledik.
Emmâre + levvâme + mülhime + mutmaine + rāzıye + marzıye + sāfiye çöl ve vahalarında nefs develerini gütmek, onları hâle yola koymak, her kişinin değil, yol yöntem bilen er kişilerin kârıdır.
Bu işin erleri ve erbâbları olan zevât-ı kirâmın hayatları havzalarında dönüp ağacağımız bu çalışma, Habîb-i Hüdâ Hazretlerinden Ağlar Baba’ya uzanan Üveysî-Nakşî kervanın akış ve bakışını, yol seyrini sunuyor sizlere!
Yâ Selâm!..

 

KİTAPYURDU.COM’DAN SATIN AL

 

 

KİTAPALOKU.COM’DAN SATINAL