TASAVVUFDA TEMEL KAVRAMLAR
Eser Hakkında
Yazar : MUSTAFA ÖZDAMAR
Fiyatı : KDV DAHİL 25,00 TL
Sayfa : 496
Tasavvuf, hayâtın her karesinde yer alan; hayâtın her karesini sarıp sarmalayan, Hayy’dan gelip Hû’ya giden bir arınma hüneridir. Hayâtın kenarında kıyısında kalan soyut bir kavram değildir! Allah’ın sıfatı olan hayâtın hem içinin içi hem de dışının dışı çok canlı bir kavram tasavvuf!
Tasavvuf, İslâmın şerîat+tarîkat+marifet ve hakîkat boyutlarını birlikde yaşatan hārika bir sistemdir. Bu gizemi algılamakta zorlananların söyledikleri gibi başka yerden başka vâdilerden esip savuran fantastik bir akım değildir. Allah’dan gelen Allah’a giden güzelim İslâmiyetin ta kendisidir tasavvuf!
Kırk yıllık bir birikimin, kırk yıllık bir damıtma işleminin uzantısı olan bu kavramsal çalışma, sizi size çağıran berrak duygu düşünce, muhabbet ve irfân çağlayanlarının şarıltı ve parıltılarını sunuyor sizlere!
Yâ Selâm!..

KİTAPELİNİZDE.COM'DAN SATIN AL

KİTAPYURDU.COM'DAN SATIN AL
  ŞEVKET BABA – EHL-İ DİL BİR İŞADAMI ŞEVKET DEMİRCİ (1942-2009)
Eser Hakkında
Yazar : MUSTAFA ÖZDAMAR
Fiyatı : BÜYÜK BOY KDV DAHİL 50,00 TL
Sayfa : 560

Hatırası cihana bedel anların ve anıların albümü olan bu kitab, Şevket Baba'nın Merdan-ı Hüda'dan olduğuna tanıklık eden Gönül Yolu dervişlerinin eseridir.
Bu bir amel-i salih defteridir ve amel-i salih, insanın, hayatın hem bu yakasında hem öte yakasında en yakın arkadaşıdır.
Örnek bir işadamı olan Şevket Baba'nın hasenat dosyası o kadar kabarık ki, bizim derleyip toparlamaya çalıştığımız bilgi ve belgeler aysbergin görünen yüzü, görünmeyen tarafını Allah biliyor.
O sebeple “hem malum hem mechul” diye nitelemişler sevenleri onu vaktiyle.
Gönül adamlığı iş adamlığına baskın bir insan Şevket Baba!
Ölmeden önce ölme diriliği içerisinde gece gündüz dolu dolu yaşayan bir insan Şevket Baba!.
Şevket Baba eşittir (=) insan!.. İşte insan bu! İşte müslim bu!. İşte mümin bu!.. İşte muvahhid bu!..
Yâ Selâm!..

KİTAPELİNİZDE.COM'DAN SATIN AL

KİTAPYURDU.COM'DAN SATIN AL 

D&R.COM'DAN SATIN AL 

İDEFİX.COM'DAN SATIN AL

  HABİBİ HÜDA (Hz.Muhammed (s.a.v) Efendimizin Mübarek Hayatı)
Eser Hakkında
Yazar : MUSTAFA ÖZDAMAR
Fiyatı : KDV DAHİL 30,00 TL
Sayfa : 560
Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âl-i seyyidinâ Muhammed

Size sizin içinizden üstünüze titreyen azîz bir peygamber geldi. Zorlanmanız ona ağır geliyor; sizi üzen şeyler onu daha çok üzüyor. Sizi koruyup kollama konusunda O çooook hırslıdır! Size karşı çooook şefkatli ve merhametlidir! (Kur'an-ı Kerîm 9/128)

Allah ve melekleri peygambere devamlı salât ediyorlar! Ey îman edenler, sizler de tam bir teslimiyetle ona salât ve selâm edin!
(Kur'an-ı Kerîm 33/56)

Kitab sünnet bağlamında “Sünneti kendine farz edinmeyen her isteklide din eksikdir! Bazı sünnetler Allah Rasûlüne farz kılınmışdır. Bütün zâhir ve bâtın safâsı, Allah’ın Rasûlüne uymaya bağlıdır.” (Alaaddin Âbizî, Reşâhat 209)

O, âlemlere rahmetdir, rahmet olarak gönderilmiştir. Müjdecidir, uyarıcıdır; zorba değildir. Zahmetde zorlananlara rahmet ikrâm etmiştir. 

Bunda yalan yok! 

O, hidâyet hekimidir, kılıcı neşterdir.
O’nun misyonu imhâ değil, ihyâdır. Her şeyi panzehirdir. Kendileriyle savaşmak zorunda kaldığı insanlara bile panzehir sunmuştur. 

Bunda yanlış yok! 

Kendileriyle savaşmak zorunda kaldığı insanlarla, onların egolarına katık etmek için prangaya vurdukları barışı serbest bırakmak, her türlü farka rağmen esenlik içinde evrensel bir birlikte yaşama modeli oluşturmak için savaşmıştır. 

O, haklılara haklarını, haksızlara müstehaklarını vermek; haddini bilmeyenlere hadlerini bildirmek; hiç kimseyi ve hiçbir şeyi haksızlığa uğratmamak için çalışıp çabalamıştır. 

Çıplak gerçek bu! 

O, bütün semâvî dinlerin toplamının Peygamberidir. Büyük insanlık ailesinin tamamı O’nun ümmetidir. Bütün Peygamberler O’nu temsilen gelip gitmişlerdir. 

Bunda kuşku yok! 

O, hayatın lâf ve ihtilâf harmanlarında dağılıp giden, şaşkınlığa ve taşkınlığa düşen insanları, iç ve dış ilişkiler ağının odağındaki kendilerine, kendi öz gerçeklerine çağırıyor. 

İnsanlık, seni tanıdığı zaman, kendi kendisiyle tanışmış olacakdır yâ Rasûlallah! Seni seven kendini sever, seni sayan kendini sayar dahîlek yâ Rasûlallah!. Seni bilen kendini bilir, seni bulan kendini bulur şefâat yâ Rasûlallah!..
 
Yâ Selâm!.. 

KİTAPELİNİZDE.COM'DAN SATIN AL

İDEFİX.COM'DAN SATIN AL

KİTAPYURDU.COM'DAN SATIN AL

  MEHMED ZAHİD KOTKU
Eser Hakkında
Yazar : MUSTAFA ÖZDAMAR
Fiyatı : KDV DAHİL 11,00 TL
Sayfa : 144

Şu yeryüzünde,hiç kimsenin hiç kimseyi bütünüyle anlaması ve anlatması diye birşey söz konusu değildir. Deryaya parmak salıpda ıslağını göstermek neyse, bizim büyük arif, Mehmed Zahid Kotku(1897-1980) hazretleriyle ilgili bu belgesel çalışmamız da aynı şeydir... Sizleri bu Kutup yıldızının ipeksi tebessüm parıltılarıyla başbaşa bırakıyoruz.    Yâ Selâm!..

KİTAPELİNİZDE.COM'DAN SATIN AL

KİTAPYURDU.COM'DAN SATIN AL

  YAMAN DEDE
Eser Hakkında
Yazar : MUSTAFA ÖZDAMAR
Fiyatı : KDV DAHİL 25,00 TL
Sayfa : 500

Asıl adı (Mehmed Abdülkâdir Keçeoğlu 1887-1962)YAMAN DEDE Kayserinin Talas ilçesinde dünyaya gelmiştir.Aslen gayr-i Müslim bir ailenin ferdi iken bilahere fıtratında zaten var olan İslâmiyetle müşerref olmuştur.İçinde bulunduğu şartlar gereği uzun zaman Müslüman olduğunu gizliyen Yaman Dede,Hukuk tahsilini müteakiben bir yandan maişet için çalışırken,bir yandan da Galata Mevlevihânesi’nde Ahmed Celaleddin ve Ahmed Remzi Dede’lerden Mesnevî dersleri almış,uzun yıllar sessiz bir volkan gibi kaynayıp duran imanını dili ile ikrarla âşikar etmiş ve hayatını büyük bir aşkla İslâmın hizmetine adamıştır…Elinizdeki eser;son devrin bu mümtaz gönül ehlinin müstesna hayatından kesitler sunmakta olup,cennetmekân merhumun şiirleri,konferansları,konuşmaları,edebiyat ve tasavvuf harikası mektublarının yanı sıra öğrenci ve dostlarının kendisiyle ilgili hatıralarından müteşekkildir…Yâ Selâm!...

Gönül hûn oldu şevkinden boyandım yâ Resûlallâh
Nasıl bilmem bu nîrâna dayandım yâ Resûlallâh
Ezel bezminde bir dinmez figândım yâ Resûlallâh
Cemâlinle ferah-nâk et ki yandım yâ Resûlallâh

Yanan kalbe devâsın sen bulunmaz bir şifâsın sen
Muazzam bir sehâsın sen dilersen reh-nümâsın sen
Habîb-i Kibriyâsın sen Muhammed Mustafâ’sın sen
Cemâlinle ferah-nâk et ki yandım yâ Resûlallâh

Gül açmaz çağlayan akmaz İlâhî nûrun olmazsa
Söner âlem nefes kalmaz felek manzûrun olmazsa
Firâk ağlar visâl ağlar ezel mestûrun olmazsa
Cemâlinle ferah-nâk et ki yandım yâ Resûlallâh

Erir cânlar o gül-bûy-ı revân-bahşın hevâsından
Güneş titrer yanar dîdârının bak ihtirâsından
Perîşân bir niyâz inler hayâtın müntehâsından
Cemâlinle ferah-nâk et ki yandım yâ Resûlallâh

Susuz kalsam yanan çöllerde cân versem elem duymam
Yanardağlar yanar bağrımda ummanlardan nem duymam
Alevler yağsa göklerden ve ben messeylesem duymam
Cemâlinle ferah-nâk et ki yandım yâ Resûlallâh

Ne devletdir yumup aşkınla göz râhında cân vermek
Nasîb olmaz mı Sultânım haremgâhında cân vermek
Sönerken gözlerim âsân olur âhında cân vermek
Cemâlinle ferah-nâk et ki yandım yâ Resûlallâh

Boynu büktüm perîşânım bu derdin sende tedbîri
Lebim kavruldu âteşden döner pâyinde tezkîri
Ne dem gönlüm murâd eylerse taltîf eyle Kıtmîr’i
Cemâlinle ferah-nâk et ki yandım yâ Resûlallâh

Yaman DEDE


KİTAPELİNİZDE.COM'DAN SATIN AL

KİTAPYURDU.COM'DAN SATIN AL

İDEFİXE.COM'DAN SATIN AL

  EHL-İ BEYT
Eser Hakkında
Yazar : MUSTAFA ÖZDAMAR
Fiyatı : KDV DAHİL 20,00 TL
Sayfa : 500

 Âl-i Aba’ya karşı şakâvete düşenlerin Ehl-i Beyt’e yaptığı nâdanlık ve nobranlığı, zulûm ve haksızlığı Ehl-i Beyt- Ehl-i Sünnet kavgası gibi algılamak, Ehl-i Beyt ve Ehl-i Sünnet kavramlarını birbirinden ayrı düşünmek son derece ve çok ağır bir yanlıştır! Kitab ve sünnetin özü olan Ehl-i Beyt’i anlamamaktır!
Asıl Ehl-i Sünnet veya başka bir ifâdeyle Ehl-i Sünnet’in aslı faslı Ehl-i Beyt’dir! Her Ehl-i Beyt, mutlaka Ehl-i Sünnettir, ama her Ehl-i Sünnet illâ da Ehl-i Beyt değildir; olamaz da zaten...
İnsanların gönüllerini ve zihinlerini, duygularını, düşüncelerini ve inançlarını dolandırıp bulandırmak çok belâlı bir yanlıştır. Doğruları yakıp savuran bir belâ yangınıdır! İnsanların pek çoğu kabuk bilgi cehâleti içinde yanlış siyâsetle boğuldukları için, bu belâ yangını bir türlü söndürülememiştir!
“Ameller niyetlere bağlıdır.” Niyetler gayretle şekillenir. Biz bu niyet ve gayretle bu yangının üstüne “âb-ı muhabbet” (muhabbet suyu, sevgi suyu) serpmek arzusu içindeyiz.
Ab-ı muhabbet, âb-ı Muhammed’dir, muhabbet suyu, Muhammed suyudur.

Muhabbetten Muhammed oldu hâsıl!
Muhammedsiz muhabbetten ne hâsıl!

Adı güzel kendi güzel Muhammed Aleyhisselâm’ın pâk soyu hususunda bu sevgi ölçü olmalıdır.
Âb-ı Muhammed, âb-ı rahmettir, bu rahmete cümle âlem, hem muhtaçtır, hem müştaktır!
Ehl-i Beyt konusu bir sır kuyusudur. Bu kuyunun etrafında dönüp ağan iki türlü insan vardır. Bu insanlardan bazıları rahmet çeker rahatlar; bazıları zahmet çeker rahatsız olur!
Bu sır kuyusundan rahmet veya zahmet çekmek, bu kuyunun sâhibi olan adı güzel kendi güzel Muhammed Aleyhisselâm’dan nasib almaya bağlıdır.
Adı güzel kendi güzel Muhammed Aleyhisselâm’dan nasib alamayan, Ali’den Veli’den, Hasan’dan Hüseyin’den de nasib alamaz. Bu işin esası Muhammed’leşmektir! Muhammed’leşmek muhabbetleşmeyi gerektirir!
“Birbirinizi sevmedikçe mü’min olamazsınız; mü’min olmadıkça da cennete giremezsiniz!” Fermânının özünde Habîb-i Hüdâ Hazretleri herkesi, sevgi cennetine buyur ediyor.
Allah’ın gönüllerden ve zihinlerden esâmelerini sildiği “zalûm ve cehûl insan”lara husûmetle dolup taşmak, hem vahdet neş’esine, hem de muhabbetin iffetine ters düşer!
Buğuz ve lânet, rahmet ve muhabbet tavrının ihmâl, ihlâl ve hatta iğfâli gibi gözüküyor bize! “Allah için sevmek ve Allah için buğzetmek” diye de bir şey elbet var amma, çözümü çok zor bir muamma bu...
Anadolu insanı ve halk irfânı bu muammayı kökünden çözmüş bağlamıştır.
Sevemediklerimizi sevmemek, sevememek zâten buğuzdur! “Allah için buğuz” eğer illâ da şartsa, bu ilkenin ifâsı için, bu örtülü ve gizli buğuz yeterlidir.
İnsanlar sevdiklerini, sevdiklerine isimlerini vererek yaşatırlar.
Bütün İslâm dünyası, ama özellikle Anadolu; Ali, Veli, Hasan Hüseyin, Hatice ve Fâtıma, Fatma, Fadime isimleriyle doludur.
Bunun çok özel, çok güzel bir anlamı vardır.
İnsanlar kızıp köpürdüklerinde: Yezit! diye bağırırlar!
Bunun da çooook derinlerde büngüldeyen mânidar bir mânâsı vardır!
Gönüllerimizi ve zihinlerimizi sevdiklerimizin muhabbetiyle rûşen etmek –aydınlatmak, şenlendirmek- varken; sevemediklerimize buğuzla bulandırmak, hiç kimseye hiç bir şey kazandırmaz. Yâ Selâm!...


KİTAPELİNİZDE.COM'DAN SATIN AL

KİTAPYURDU.COM'DAN SATIN AL

İDEFİXE.COM'DAN SATIN AL

  SÜLEYMAN HİLMİ TUNAHAN
Eser Hakkında
Yazar : MUSTAFA ÖZDAMAR
Fiyatı : KDV DAHİL 12,00 TL
Sayfa : 224
Yılların imbiğinden geçen duygular, tortulardan arınmış fikirler şeklinde, ençok, hatıraların koynunda ortaya çıkar.
Süleyman Hilmi Tunahan (doğ.Silistre 1888/öl.1959) ile ilgili hatıralardan oluşan ve hazret’in 1958 tekâmül konuşmalarından pasajlar sunan bu kitab; Üstaz Süleyman Efendi’nin ufuklarına -şimdiye kadar herkese açılmamış- yeni bir pencere açıyor.Yâ Selâm!...

KİTAPELİNİZDE.COM'DAN SATIN AL

KİTAPYURDU.COM'DAN SATIN AL

İDEFİX.COM'DAN SATIN AL
  PİRAN ( 99 PİRİN HAYATLARI,ESERLERİ,YOLLARI,MENKIBELERİ )
Eser Hakkında
Yazar : MUSTAFA ÖZDAMAR
Fiyatı : KDV DAHİL 23,00 TL
Sayfa : 440

Hak’dan halk’a rahmet getiren, halk’ı Hakk’a götüren ârifler pîrân.
Büyük insanlık âilesini iki cihânda da azîz etme çabasının azîzleri pîrân. Herkese ve her kesime huzur, güven, barış ve esenlik götürüp getiren rahmet kervanı pîrân... Harîrizâde’nin Tıbyânü’l Vesâil’ini esas alan, derleme toparlama dosyalama niteliği taşıyan ve Pîrân hazerâtının hayat ve hakîkatından kesitler sunan bu kitab, herkesi ve her kesimi kendi gerçeğiyle tanışmaya çağıran hasbi bir hitabtır. Pîrân Hazerâtının hayatları havzalarından derlenip toparlanan çok değerli tablolar var bu kitabta. Herkese ve her kesime lâzım olan çok renkli ve çok tatlı tablolar bunlar.Bu kitabda bütün pîrleri birarada bulacaksınız... Yâ Selâm!...... 
İÇİNDEKİLER ;
Pir
Yâ Hazreti Pirân
Bilgeliğin temelleri üzerine
Tarikat ve Pirler
Yol yöntem farkı ve ihtilâflar
Dört tur dört tavır
Veysel Karânî
İbrahim b. Edhem
Muhammed Bağdâdî
Kâdiriyye Pirleri Tâc-ı Kadiriyye
Abdülkadir Geylânî

Eşrefoğlu Rûmî
Şeyh İsâ
İsmail-i Rûmî
Abdurrahman Halis Talebânî
Ahmed Süreyyâ Emin
İbn-i Arif Ahmed b. Muhammed
Yeseviyye Piri
Ahmet Yesevî

Rifâiyye Pirleri Tâc-ı Rıfâiyye
Ahmed Rifâî

Ebû Medyen Mağribî
Necmeddin-i Kübrâ
Sühreverdiyye Pirleri
Şehâbeddin Ömer Sühreverdi
Çeştiyyenin Piri
Hasan Çeştî
Ekberiyye Piri
Muhyiddin-i Arabi
Şazeliyye Pirleri Tac-ı Şâzeliyye
Ebul Hasan Ali Şâzeli

Muhyiddin Yahya Nevevî
Abdullah Ayderûs
Muhammed Cezûlî
Ahmed Alevî
Mevleviyye Piri Sikke-i Mevleviyye
Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî
Bedeviyye Piri Tac-ı Bedeviyye
Ahmed Bedevî
Düssukıyye Piri Tac-ı Düssukiyye
İbrahim Düssûkî
Cibaviyye Piri Tac-ı Cibaviyye
Sadeddin Cibâvî
Bektaşiyye Piri Fahr-ı Bektaşiyye
Hacı Bektaş Velî
Nakşıbendiyye Pirleri Tac-ı Nakşıbendiyye
M.Bahâüddin Nakşıbend

Ubeydullah Ahrar
İmam-ı Rabbânî
Murâd-ı Münzevî
Mazhar-ı Cân-ı Cânân Şemseddin Habibullah
Abdullah Dehlevî
Halid-i Bağdâdî
Muhammed Nurul Arabî
Ahmed b. Arûs
Abdüsselâm el Esmer
İsmail Fakirullah
Halvetiyye Pirleri Tac-ı Halvetiyye
Ömer Halvetî

Seyyid Yahya Şirvânî
Dede Ömer Rûşenî
Mehmed Abdurrahman Demirtaş
İbrahim Gülşenî
Tac-ı Gülşeniyye

Hasan Sezâî
Hasan Haletî
Cemâlî Mehmed Çelebi Halife
Sümbül Efendi
Tac-ı Şabaniyye
Hacı Şaban-ı Velî
Ahmed Usâlî
Karabaş Velî Ali Alâeddin Efendi
Muhammed Bahşî
Nasûhî Mehmed Efendi
Mustafa Kemâleddin Bekrî
Şemseddin Muhammed Hafnavî
Muhammed b Abdurrahman Ezherî
Muhammed Abdülkerim Semânî
Muhammed Kemâleddin
Ahmed Derdir
Ahmed Ticânî
Mahmud b. Abdurrahman
Çerkeşi Mustafa Efendi
Ahmed Sâvî
Hacı Halil Efendi
Kuşadalı İbrahim Efendi
Hüseyin Feyzüddin
Mervan b. Muattal
Şerif Ahmed Hamalullah
Ahmed Şemseddin Marmaravî
Ümmi Sinan
Hasan Hüsâmeddin Uşşakî
Ramazan Efendi
Mehmed Buhurî
Hasan Burhâneddin Cihangiri
Niyâzî Mısrî
Mustafa Muslihiddin
Nûreddin Cerrâhî
Ahmed Zührî
Cemâleddin Uşşâkî
Ahmed Câhidî
Muslihiddin Karamanî
Ahmed Raûfî
Mehmed Hayatî
Ali Nureddin Beyyûmî
Abdullah Salahaddin Uşşâkî
Ahmed Tâlib İrşâdî
Ahmed Şemseddin Sivâsî
Ahmed Ali
Abdülahad Nûrî
Safiyüddin Erdebilî
Bâyramiyye Pirleri Tac-ı Bayramiyye
Hacı Bayram-ı Velî

Akşemseddin
Bıçakcı Emir Ömer Dede
İbrahim Tennûrî
İsâ Oğlu İlyas Saruhânî
Ramza Balî
Himmet Efendi
Celvetiyye Pirleri Tac-ı Celvetiyye
Aziz Mahmud Hüdâî
Selâmî Ali Efendi
İsmail Hakkı Bursevî
Fenâî Ali Efendi
Mustafa Hâşim Baba
Gâlibî Piri Tac-ı Gâlibî
Hasan Gâlib Efendi
Birler ve Pirler
Pîran Hazerâtının yaşadıkları yıllara gore hazırlanan listesi
Sonsuzluk Kervanı
Bibliyografya
 

KİTAPELİNİZDE.COM'DAN SATIN AL

KİTAPYURDU.COM'DAN SATIN AL

  NİYAZİ MISRİ
Eser Hakkında
Yazar : MUSTAFA ÖZDAMAR
Fiyatı : KDV DAHİL 13,50 TL
Sayfa : 332

İlim ve irfan semâlarının en parlak irşad güneşlerinden biri olan Mehmed Niyâzî Mısrî, (1027 H./1617 M.)lerde, Malatya’nın o zamanki adı Aspozi olan Soğanlı köyünde dünyaya inmiş.
İlk, orta ve üniversite tahsili diyebileceğimiz mekteb ve medrese ikliminde öğrenim gören Mehmed Niyâzî, aynı yıllarda, Malatya’da bulunan Halvetî Şeyh Hüseyin Efendi’nin sohbetlerine devam etmiş.
Hüseyin Efendi Hakka yürüyünce Diyarbakır-Mardin yoluyla Bağdat’a giderek orada ihtisas yapmış.
Daha sonra Mısır’a giden Niyâzî Mısrî, Kahire’de, Camiul Ezher’de ders vermiş, ders almıştır.
Biz bu dosyada sizlerle birlikte Niyâzî Mısrî Hazretleri’nin ilim ve irfan bahçelerinde gezinti yaparak ondan nasib almaya çalışacağız. Bu kitapta ayrıca hazretin kendi eseri olan MEWAİDUL İRFAN (İRFAN SOFRALARI) bölümünü de okuyacaksınız.
Yâ Selâm!.. 

Halk içre bir âyineyim, herkes bakar bir an görür!
Her ne görür kendi yüzün, ger yakşi ger yaman görür!
......
İçi umman-ı vahdettir, yüzü sahra-yı kesrettir:
Yüzün gören görür ağyâr, içinde yâr olur peyda!
......
Alan lezzâtı birlikten, halâs olur ikilikten:
Niyâzi kande baksa ol hemân didar olur peydâ!


KİTAPELİNİZDE.COM'DAN SATIN AL

KİTAPYURDU.COM'DAN SATIN AL

İDEFİX.COM'DAN SATIN AL

  İRFAN GÜNEŞİ HAZRETİ ŞEMS-İ TEBRİZİ
Eser Hakkında
Yazar : MUSTAFA ÖZDAMAR
Fiyatı : KDV DAHİL 15,00 TL
Sayfa : 240
Lâ ilâhe illâllah, Muhammed Rasûlullah neş’esinin doruk şahsiyeti Gayb Güneşi Hz. Şems’le tanışmak çok özel bir şanstır. Bu özel şansı en üst seviyede yaşayan tek insan Hz. Mevlânâ’dır.
Büyük insanlık ailesi, insanlığın Pîri Hz. Mevlânâ’yı kısmen de olsa tanımış, ama, Gayb Güneşi Hz. Şems’i yerince ve yeterince tanıyamamıştır.
Hz. Mevlânâ’nın “Divan-ı Kebîr”inde “Şemsullah-ı Tebrizî” (Tebrizli Allah Güneşi) ifâdesiyle selâmladığı Hz. Şems, velâyetin mâşukluk mertebesinin mareşal velîlerindendir. Mâşuklar Āşıkların çooook üstlerinde ve ötelerinde yer alan gayb generalleridir...
Hz. Mevlânâ’nın Hz. Şems’de yaşadığı bu özel şans, Tasavvuf Tarihinde benzerine rastlanmayan bir aşk+şevk+zevk idrâki ve Muhammedî neş’e baharıdır. Büyük insanlık ailesini Hz. Mevlânâ’nın peşinde sürükleyen celâl ve cemâl coşkunluğu bu harika baharın esintileridir.
Biz bu dosyada, bu nâdide bahardan derleyip toparladığımız huzur buhurları sunuyoruz sizlere.
Yâ Selâm!...KİTAPELİNİZDE.COM'DAN SATIN AL

KİTAPYURDU.COM'DAN SATIN AL
  HAZRETİ RABİA VE KADIN EVLİYALAR
Eser Hakkında
Yazar : MUSTAFA ÖZDAMAR
Fiyatı : KDV DAHİL 12,00 TL
Sayfa : 186
Evliyalar arasında “Tâc’ül Ârifin” (Ariflerin Tâcı), “Ümmü’l Hayr” (Hayrın Anası) diye anılan Rabia’tül Adeviyye(öl.Miladi 752-Kudüs) hazretlerinin sırlar bahçesine kandil tutan bu kitab; Sizi salt kafanızdan ve kalbinizden değil, ruhunuzdan ve sırrınızdan da silkeleyecek bir gizem yumağı özelliği taşıyor…Hz.Rabia nın hayatından sonra Kadın Evliyalar kısmında yer alan isimler şunlardır;Abde Kadın, Abide Hatun, Meryem-i Basriyye, Valihe Kadın, Amine-i Remliye, Ayşe Seyide, Bibik Hatun, Cariye, Fidda,Lübabe, Rabia-yı Şamiyye, Hakime-i Dımışkıyye, Tilmize, Şavane ve Umre Hatun…
Yâ Selâm!…

KİTAPELİNİZDE.COM'DAN SATIN AL

KİTAPYURDU.COM'DAN SATIN AL
  HAZRETİ MEVLANA
Eser Hakkında
Yazar : MUSTAFA ÖZDAMAR
Fiyatı : KDV DAHİL 17,50 TL
Sayfa : 320
İrfan güneşi Hazreti Şems’le bütünleşen Rahmânî sevgi sultanı Hazreti Mevlânâ, büyük insanlık ailesinin tamamının pîridir.
« Hemân aynı Muhammed’le Ali’dir Şems ü Mevlânâ »
Yâ Hazreti Şems, Yâ Hazreti Mevlânâ!...
Yâ Selâm!...
 

KİTAPELİNİZDE.COM'DAN SATIN AL

KİTAPYURDU.COM'DAN SATIN AL

İDEFİXE.COM'DAN SATIN AL
  HIZIR ALEYHİSSELAM
Eser Hakkında
Yazar : RAMAZAN HUB
Fiyatı : KDV DAHİL 22,00 TL
Sayfa : 488

1. BÖLÜM; HIZIR’IN BİBLİYOGRAFYASI
Hızır (a.s.) kimdir? * Hızır (a.s.) hangi devirde yaşadı? * Hızır’ın (a.s.) soyu
Salem kralı Melki Sedek kimdir? * Hızır’ın (a.s.) doğuşu ve gençliği
Hz. Hızır’ın evlilik hayatı * Hz. Hızır’ın hâl tercümesi
Niçin Hızır denilmiştir? * Hızır’ın (a.s.) bazı hususi özellikleri
Hızır’a vaki olan harikûlade hadiseler *(Yüz yıllık uyku)
Hızır’ın (a.s.)’ın hakkındaki Kur’an ayetleri

2. BÖLÜM; ÜÇ PEYGAMBER DÖNEMİNDE HIZIR
Kâhtan hükümdarı Zülkarneyn devrinde Hazreti Hızır
Hazreti Süleyman döneminde Hızır (a.s.)
Hz. Süleyman’ın bir mucizesi ve eşya-insan nakli *(Işınlama)
Hz. Hızır’ın sevgili peygamberimiz (s.a.v.) ve * arkadaşları ile görüşmesi
Hadiste Hızır ile dilenci

3. BÖLÜM; KUR’ÂN-I KERİM VE HADİSLERDE MUSA İLE HIZIR KISSASI
Hiç kimse bilgide aşılmaz değildir * Önce yoldaş, sonra yol
İki denizin birleştiği yer*unutmak insana özgüdür * Yorgunluk noktası
Diriliş kayası * Ne aradığını bilmeyen bulduğunu idrak edemez
İz bırakmak * Esrarengiz kul * Rüşd yolu
Bir işin sonunu sabırla beklemek ibadettir * Bindiği gemiyi delmek
Mâsum bir cana kıymak *Yıkılmak isteyen duvarı onarmak
Miskinler teknesi * Masûmiyet maskesi * Gizli hazine *Son nokta
Hızır’ı bulmak kolay, Hızır’la yürümek İse zordur
Kıssadan çıkan hüküm ve hikmetler

4. BÖLÜM;PEYGAMBERLERİN İSMET SIFATI
Peygamberlerin ismet sıfatı *Hz. Mûsâ’nın Hz. Hızır’dan üstün oluşu
Mûsâ ile Hızır kıssasındaki hikmetler * Hızır, Nebi midir? Veli midir?
Hz. Hızır israiloğulları’na mı * Peygamber olarak gönderilmiştir?
Hz. Hızır’ın mucizeleri * Yaşayan peygamberler * Âb-ı hayat
Hızır ile Zülkarneyn * Edebiyatta Hızır, İlyas, Zülkarneyn ve Âb-ı hayat
Hızır-İlyas buluşması * Hz. Hızır halen hayatta mıdır?

5.BÖLÜM; TASAVVUFTA HIZIR
Tasavvufta ve müslüman toplumlarda Hızır inancı
Tasavvufta makam-ı Hızır * İbni Arâbi’ye göre üç olayda yaşanan hayat
Hızır Aleyhisselam ile görüşülebilir mi? * Hz. Hızır’la (a.s.) görüşen mutasavvıflar
Hızır’ı arayan padişah (Gazneli Mahmûd)

6. BÖLÜM ; TÜRKLERDE HIZIR ANLAYIŞI
Türklerde Hızır anlayışı * Hıdırellez bayramı * Türk edebiyatında Hızır

7. BÖLÜM ; ÂHİR ZAMANDA HIZIR
Hızır (a.s) ’ın Deccâl ile mücâdelesi
Kaynaklar


 
KİTAPELİNİZDE.COM'DAN SATIN AL

KİTAPYURDU.COM'DAN SATIN AL

  HACI VEYİSZADE
Eser Hakkında
Yazar : MUSTAFA ÖZDAMAR
Fiyatı : KDV DAHİL 22,00 TL
Sayfa : 512
Mucize ve kerâmet akıl ve mantık terazisiyle tartılmaz, tartılamaz.
Akıl ve mantık terazisiyle tartılabilen şeyler zaten mucize ve kerâmet olmaz.
Mucizenin ve kerâmetin ana özelliği, akıl ve mantık terazisiyle tartılamaz oluşudur.
Malûm, insan aklını âciz bırakan ve mantığı susturan, akıl ve mantık duvarlarını aşan harika hadiselere mucize veya kerâmet diyoruz.
72-73 yıllık hayatından kesitler verdiğimiz, bilgemiz, Hacı Veyiszâde Hacı Mustafa Kurucu (1887-1960)’nun, en yakınları da dahil herkesi şaşırtan, acze düşüren çok harika bir hayatı var.
Hayatı harikalarla dolu bir bilgeyi kerâmetten soyutlamak mümkün değildir. O sebeple, bu eserde yer alan olaylar karşısında hiç kimsenin şaşırmaması gerekir.
Dostlarının ifadesiyle, onun en büyük kerâmeti, kendisini insaniyete ve İslamiyet’e adamış olması ve 72-73 yıllık hayatında kendi (nefsi) için yaşanmış bir tek dakikasının bulunmamasıdır.
Allah aziz sırrını takdis eylesin. Âmin.Yâ Selâm!..


KİTAPELİNİZDE.COM'DAN SATIN AL

KİTAPYURDU.COM'DAN SATIN AL

İDEFİXE.COM'DAN SATIN AL
  DERSAADET DERGAHLARI
Eser Hakkında
Yazar : MUSTAFA ÖZDAMAR
Fiyatı : KDV DAHİL 25,00 TL
Sayfa : 432

Kültür ve edebiyat hayatımızda Asitâne, Dergâh, Hanikâh, Kalenderhâne, Ribat, Tekke ve Zâviye adları altında insâniyete İslâmiyet hizmeti sunmuş eğitim kurumlarımızın pek çoğu tarihe karıştı, maalesef...
Bu kitapta;Eyüp , Eminönü, Fatih, Zeytinburnu, Büyükçekmece, Beyoğlu, Kâğıthane, Beşiktaş, Sarıyer, Beykoz, Üsküdar, Kadıköy ve Kartal'da bulunan 491 Dergâhın tarihine tanıklık edecek,cadde cadde,sokak sokak,mahalle mahalle dolaşacak ve hatta ada ve parsel numaralarına kadar öğreneceksiniz.İyi seyirler…Yâ Selâm!... 
KİTAPTA GEÇEN DERGÂH VE TEKKELER;
Abayî Tekkesi, Abdal Yakub Dede Dergâhı, Abdi Baba Dergâhı, Abdülbâkî Efendi Dergâhı, Abdülhalim Efendi Dergâhı, Abdülkerim Efendi Oluklubayır Dergâhı, Abdullah Ağa Dergâhı, Abdullah Ağa Tekkesi, Abdullah Baba Bektâşî Dergâhı, Abdullah Efendi Nakşî Dergâhı, Abdülmecid Sivasî Halvetî Dergâhı, Abdüssamed Efendi Bayramî Dergâhı, Abdüsselâm Efendi Dergâhı, Abdüsselâm Sa’dî Dergâhı, Abid Çelebi Tekkesi Acemler Dergâhı, Acıbâdem Dergâhı Acıçeşme Zâviyesi, Adile Sultan Dergâhı, Afganlar Kalenderhânesi, Afife Hatun Balcı Dergâhı, Ağa Şeyh Tekkesi, Ağaçayırı Tekkesi, Ağaçkakan Tekkesi, Ahîler Dergâhı, Âhizâde Hüseyin Efendi Kurt Ağa Tekkesi, Ahmed Dede Dergâhı, Ahmed Efendi Alaca Tekke, Ahmed Efendi Tekkesi, Ahmed Kâmil Efendi Nakşî Dergâhı, Ahmed Niyâzi Efendi Dergâhı, Ahmed Niyâzi Efendi Rifâî Tekkesi, Ahmed Safâî Efendi Tekkesi, Ahmed Sâfî Tekkesi, Ahmed Sıtkı Efendi Tekkesi, Ahmed Turanî Sungur Baba Nakşî Zâviyesi, Ahmediye Rifâî Dergâhı, Akarca Tekkesi, Akbaba Dergâhı, Akbıyık Tekkesi, Akşemseddin Dergâhı, Alaca Tekke Mescidi, Alâeddin Mescidi Ve Tekkesi, Alaybeyi Tekkesi, Alemdar Zâviyesi, Ali Baba Ayaspaşa Tekkesi, Ali Çavuş-Altuncuzâde Dergâhı, Ali Dede Tekkesi, Ali Efendi Arabzâde Mustafa Dergâhı, Ali Kuzu Tekkesi, Ali Sâbit Efendi Rifâî Muarrifî Dergâhı Altıpatlar Tekkesi, Alyanakdergâhı,Anadoluhisarı Tekkesi, Arabacılar Dergâhı, Arabkuyusu Tekkesi Arabzâde Tekkesi, Arabzâde Mustafa Bedevî Dergâhı, Arakıyeci İbrâhim Efendi Halvetî Dergâhı, Arasta Tekkesi Arabacıbaşı Dergahı, Arif Efendi Rifâî Tekkesi, Arpacı Tekkesi, Aşık Paşa Dergâhı, Ataullah Efendi Nakşıbendî Dergâhı, Atpazarî Osman Efendi Dergâhı, Atpazarı Tekkesi, Avni Efendi Kadirî Dergâhı Aydınzâde Halvetî Dergâhı, Aydın Kethüda Tekkesi, Aynî Ali Baba Kadirî Zâviyesi, Ayşe Hatun Tekkesi, Ayşe Hatun Zâviyesi, Ayşe Sıddıka Hanım Mecidiye Dergâhı, Ayşe Sultan Tekkesi, Aziz Mahmud Hüdâî Asitânesi, Aziz Mahmud Hüdâî Bacılar Celvetî Tekkesi, Baba Haydar Zâviyesi, Bademli Tekke, Badula Tekkesi Bahâriye Mevlevîhânesi, Bahariye Mevlevîhânesi, Bakkalbaşı Tekkesi, Bala Süleyman Ağa Nakşî Dergâhı, Balaban Tekkesi, Balat Zâvıyesi, Balcı Dede Dergâhı, Balcı Dergâhı, Balçık Sadîye Dergâhı, Bali Çavuş Zâviyesi, Bali Bey Dost Hasan Efendi Tekkesi, Balıkpazarı Tekkesi, Bandırmalı Yusuf Nizam Dergâhı, Başcı Mahmud Gülşenî Dergâhı, Başmakçı Tekkesi, Battal Gâzi Dergâhı, Bayram Dede Tekkesi, Bayram Paşa Tekyesi Mescidi, Bayram Velî Tekkesi, Bayrampaşa Başmak-ı Şerif Dergâhı, Bebek Dede Dergâhı, Bedreddin Tekkesi, Bedreddinzâdeler Sünbülî Dergâhı, Bekâr Bey Tekkesi, Bekir Ağa Tekkesi, Berberler Şeyhi Tekkesi, Beşikçizâde M. Süleyman Efendi Dergâhı, Beşiktaş,Beşiktaş Mevlevîhânesi, Beykoz, Bezirgân Hüsrev Çelebi Halvetî Dergâhı, Boyalı Mehmed Paşa Dergâhı, Burhan Dede Dergâhı, Bursa Tekkesi Mescidi, Bülbülcüzâde Tekkesi, Büyükçekmece, Cafer Ağa Tekkesi, Câfer Paşa Tekkesi, Canfedâ Tekkesi, Cennet Efendi Tekkesi, Cemal Efendi Dergâhı, Cemâleddin Uşşâkî Asitânesi, Ceylanlı Tekke, Ciğerci Baba Dergâhı, Ciğerim Dede Sadî Dergâhı, Cündî Hürrem Dergâhı, Cündî Hürrem Dergâhı, Çakmak Hasan Efendi Tekkesi, Çakır Ağa Sa’dî Dergâhı, Çadırcı Tekkesi, Çakır Dede Nakşî Zâviyesi, Çakırzâde Dergâhı, Çalak Halvetî Dergâhı, Çamlıcalı Mehmed Efendi Dergâhı, Çarşamba Tekkesi, Çavuş Hamamı Tekkesi, Çavuşbaşı Tekkesi, Çayır Tekkesi, Çenezâde Dergâhı, Çıksalın Tekkesi, Çınarlı Tekke, Çingene Fırını Mescidi, Cism-i Latif Tekkesi, Çivizâde Mehmed Efendi Dergâhı, Çizmeciler Tekkesi, Çoban Çavuş Süleyman Ağa Dergâhı, Çolak Hasan Dergâhı, Çorlulu Ali Paşa Tekkesi, Çuhadar Tekkesi, Çürüklük Dergâhı, Dâver Baba Tekkesi, Dazır Duzur Tekkesi, Dedeler Mescidi, Derzi Şeyh Ali Efendi Tekkesi, Deniz Abdal Kadirî Dergâhı, Derunî Mehmed Efendi Nakşî Dergâhı, Dırağman Nakşî Dergâhı, Divanhâne Dergâhı, Doğanlı Baba Tekkesi, Doğramacı Dergâhı, Dolancı Mevlevîhânesi, Düğümlü Baba Zâviyesi, Duhâni Mahmud Efendi Şaban Ağa Tekkesi, Dülgerzâde Dergâhı, Ebe Kadın Tekkesi, Ebul Hüdâ Tekkesi, Ebulfeth Gâzi Tekkesi, Ebulhüdâ Dergâhı, Eburrıza Mehmed Efendi Dergâhı, Edhemler Tekkesi, Ejderefendi Sa’dî Dergâhı, Ekmel Tekyesi, Ekmekçibaşı Tekkesi, Elifefendi Tekkesi, Elvan Efendi Tekkesi, Elvanzâde Tekkesi,Eminönü, Emin Ağa Tekkesi, Emir Ağazâde Tekkesi, Emir Ahmed Buhârî Asitânesi, Emir Buhârî Nakşî Dergâhı, Emir Efendi Tekkesi, Emir Hace Osman Efendi Nakşî Tekkesi, Emir Şeyh Ahmed Buhârî, Erdebilî Sinan Halvetî Dergâhı, Erdi Baba Dergâhı, Erzurumlu Fazıl Efendi Rufâî Tekkesi, Esad Baba Dergâhı, Esad Efendi Dergâhı, Esrar Efendi Tekkesi, Etmek Yemez Bayramî Dergâhı, Etyemez Mirza Baba Sünbülî Dergâhı, Eyüp,Evlice Baba Dergâhı, Fatih, Fatma Adeviyye Dergâhı, Fazlullah Efendi Tekkesi, Fenâyî Ali Efendi Asitânesi, Fenâyî Tekkesi, Ferruh Kethüdâ Tekkesi, Feyzi Efendi Tekkesi, Feyziye Tekkesi, Feyzullah Efendi Dergâhı, Feyzullah Efendi Kalenderhânesi, Feyzullah Efendi Tekkesi, Fındıkoğlu Tekkesi, Fındıkzâde Hacı Ahmed Efendi Dergâhı, Fıstıklı Tekke, Galata Mevlevîhânesi, Gani Efendi Hallaç Baba Sa’di Dergâhı, Gavsî Efendi Kadirî Dergâhı, Gazi Kara Ahmed Paşa Zâviyesi, Gözcü Baba Ribatı, Gül Baba Dergâhı, Gülşen Dede Tekkesi, Gümüş Baba Kadirî Tekkesi, Gürcü Şeyh Ali Efendi Gülşenî Dergâhı, Gureba Tekkesi, Habbaz Muhyiddin Tekkesi, Hacegî Tekkesi, Hacı Ali Nakşî Degâhı, Hacı Bayram-ı Kaftânî Tekkesi, Hacı Beşir Ağa Nakşî Dergâhı, Hacı Dede Nakşî Dergâhı, Hacı Evhad Sünbülî Dergâhı, Hacı Hoca Nakşî Dergâhı, Hacı Kadın Halvetî Dergâhı, Hacı Kılıç Tekkesi, Hacı Müştak Dergâhı, Haffaf Hüseyin Dergâhı, Haffâf Mehmed Efendi Kadirî Tekkesi, Haffaf Tekkesi, Haffafzâde Şeyh Süleyman Efendi Tekkesi, Hafid Efendi Tekkesi, Hafız Efendi Tekkesi, Hafız Efendi Dergâhı, Hafız İsmâil Efendi Dergâhı, Hakî Baba Dergâhı, Hakiki Osman Efendi Halvetî Dergâhı, Hamal Hayreddin Mescidi Tekkesi, Hamdi Efendi Dergâhı, Hamdi Efendi Tekkesi, Hamid Ağa Tekkesi, Hamidiye Tekkesi, Hamza Efendi Halvetî Dergâhı, Harîrî Mehmed Efendi Dergâhı, Hasan Burhâneddin Cihangiri Asitânesi, Hasan Efendi Kadirî Dergâhı, Hasan Hüsnü Paşa Dergâhı, Hasan Kudsi Efendi Dergâhı, Hasan Kutbî Tekkesi, Hasan Ünsî Efendi Aydınzâde Dergâhı, Hasib Efendi Tekkesi, Hasib Efendi Bedevî Dergâhı, Haşim Baba Asitânesi, Haşimî Osman Efendi Bayramî Dergâhı, Hasîrîzâde Sadî Dergâhı, Hatice Sultan Tekkesi, Hatunîye Dergâhı, Havta Şazelî Dergâhı, Havuzbaşı Özbekler Tekkesi, Havuzlu Uşşakî Tekkesi, Haydarî Hüseyin Dede Kadirî Zâviyesi, Hazmi Efendi Tekkesi, Hazreti Câbir Zâviyesi, Hekim Çelebi Dergâhı, Hekimoğlu Ali Paşa Dergâhı, Hıfzî Efendi Zâviyesi, Hilalci Tekkesi, Himmet Efendi Asitânesi, Himmetzâde Bayramî Dergâhı, Himmetzâde Salı Dergâhı, Hindûlar Kalenderhânesi, Hoca Kasım Günânî Zâviyesi, Hoca Mübârek Tekkesi, Hocazâde Dergâhı, Hocazâde Mehmed Tahir Efendi Paşa Baba Tekkesi,Hocazâde Rufâî Dergâhı,Hulusî Efendi Dergâhı, Hulusi Efendi Tekkesi, Hulvî Mahmud Dede Dergâhı, Hüsameddin Efendi Tekkesi, Hüsameddin Uşşakî Asitânesi, Hüseyin Ağa Tekkesi, Hüsrev Paşa Dergâhı, İbrâhim Ağa Mustafa Efendi Kadirî Dergâhı, İbrâhim Edhem Efendi Dergâhı, İbrahim Paşa Sünbülî Dergâhı, İdris Köşkü, İdris Muhtefî Dergâhı, İdris Efendi Halveti Tekkesi, İlyas Çelebi Akarca Zâviyesi, İmam Sinan Tekkesi, İnâdiye Salı Tekkesi, İnebey Dergâhı, İplikçi Hüsâmeddin Tekkesi, İsa Dergâhı, İsâzâde Sâlih Efendi Tekkesi, İshak Karamanî Tekkesi, İskender Baba Kaymakçı Tekkesi, İslâm Bey Bedevî Tekkesi, İsmail Efendi Halvetî Dergâhı, İsmâil Efendi Tekkesi, İsmâil Hakkı Tekkesi, İsmail Rumî Kadirî Asitânesi, İsmet Efendi Zâviyesi, İstavroz Bedevî Kalenderhânesi, İrânîler Tekkesi, İvaz Efendi Kadirî Dergâhı, İzzet Mehmed Paşa Nakşî Dergâhı, Kabakulak Kadirî Dergâhı, Kadem-i Şerif Sa’dî Dergâhı, Kadı Efendi Ağaçkakan Dergâhı, Kadı Sadî Efendi Tekkesi, Kadıköy, Kadirî Dergâhı, Kadızâde Mehmed Kadirî Dergâhı, Kâğıthane, Kal’adibli Dergâhı, Kalafatçı Yusuf Tekkesi, Kalburcu Mehmed Efendi Dergâhı, Kalaycı Tekke, Kalenderhâne Camii, Kâmil Efendi Tekkesi, Kambur Mustafa Paşa Dergâhı, Kantarî Baba Dergâhı, Kantarî Baba Sâdiyye Dergâhı, Kapıağası Tekkesi, Kapıcı Tekkesi, Kara Baba Tekkesi, Karabaş Dergâhı, Kara Mehmed Paşa Sünbülî Dergâhı, Kara Nohut Rufâî Dergâhı, Karaabalı Tekkesi, Karaağaç Bektâşî Dergâhı, Karabacak Veli Tekkesi, Karabaş Halvetî Dergâhı, Karabaş Mustafa Ağa Dergâhı, Karabaş Tekkesi, Karabaş Velî Asitânesi, Karaca Ahmed Sultan Tekkesi, Karagöz Halvetî Tekkesi, Karasarıklı İbrahim Efendi Dergâhı, Karakullukçu Tekkesi, Kartal, Kartal Baba Kadirî Dergâhı, Karılar Dergâhı, Karyağdı Baba Bektâşi Dergâhı, Kaşgarî Dergâhı, Kasım Çavuş Halvetî Dergâhı, Kasım Çelebi Dergâhı, Kasımpaşa Mevlevîhânesi, Kavsara Mustafa Efendi Halvetî Dergâhı, Kaygusuz Baba Kadirî Dergâhı, Kayserili Mustafa Efendi Uşşakî Dergâhı, Kayserili Tekkesi, Kaz Deresi Tekkesi, Kazasker Tekkesi, Kazancı Ali Ağa Camii Said Efendi Dergâhı, Kâzım Efendi Tekkesi, Kefeli Dergâhı, Kelâmî Dergâhı, Keşfî Ahmed Efendi Dergâhı, Keşfî Cafer Efendi Dergâhı, Keşfî Efendi Nakşî Dergâhı, Keşfî Osman Efendi Celvetiyye Dergâhı, Keskin Dede Zâviyesi, Kesmekaya Tekkesi, Ketenci Baba Tekkesi, Keyçi Hatun Dergâhı, Kılcı Dergâhı, Kılınçcı Baba Dergâhı, Kılınçcı Baba Tekkesi, Kilise Sadiyye Dergâhı, Kıllı Yusuf Cumartesi Tekkesi, Kıncı Baba Tekkesi, Kırımlı Hasan Efendi Tekkesi, Kırımî Halvetî Dergâhı, Kirpasi Tekkesi, Kırkağaçlı Mehmed Emin Efendi Dergâhı, Kız Ahmed Efendi Tekyesi, Kıztaşı Tekkesi, Kıncı Feyzullah Baba Tekkesi, Koğacı Dede Tekkesi, Kökçüzâde Tekkesi, Kolancı Baba Tekkesi, Kolancı Dergâhı, Koruk Rifâî Dergâhı, Koruk Tekkesi, Kovacı Tekkesi, Körükcü Tekke, Kubbe Dergâhı, Küçük Ayasofya Celvetî Dergâhı, Küçük Efendi Tekkesi, Kuledibi Dergâhı, Külhancı Baba Dergâhı, Kurban Nasuh Rifâî Dergâhı, Kürkçü Dergâhı, Kürkçüzâde Dergâhı, Kurşunlu Mahzen Zâviyesi, Kurşunlu Türbe Halvetî Tekkesi, Kurt Ağa Tekkesi, Kuşadalı İbrâhim Efendi Asitânesi, Kuşdili Hamidiye Sa’dî Dergâhı, Lâlezer Tekkesi, Lâmekânî Zâviyesi, Lâmekânî Hüseyin Efendi Zâviyesi, Lokmacı Tekkesi, Maçka Tekkesi, Mahmud Bedreddin Efendi Dergâhı, Mahmud Efendi Kadirî Dergâhı, Mahmud Taha Efendi Kadirî Dergâhı, Malatyalı İsmail Ağa Nazikî Dergâhı, Masum Efendi Tekkesi, Mecidiye Zâviyesi, Mehmed Ağa Dergâhı, Mehmed Arif Dede Dergâhı, Mehmed Arif Efendi Dergâhı, Mehmed Çavuş Tekkesi, Mehmed Efendi Dergâhı, Mehmed Emin Efendi Tekkesi, Mehmed Emin Tokâdî Tekkesi, Mehmed Kâmil Efendi Tekkesi, Mehmed Niyâzi Efendi Kadirî Dergâhı, Mehmed Paşa Tekkesi, Mehmed Şemseddin Efendi Dergâhı, Mehmed Sıdkı Efendi Tekkesi, Mehmed Tevfik Efendi Tekkesi, Mercimek Dergâhı, Merkez Efendi Sünbülî Dergâhı, Mesnevîhâne Câmii Mesnevî Dergâhı, Mihrimah Sultan Zâviyesi, Mimar Acem Dergâhı, Mimar Sinan Halvetî Dergâhı, Mirahur İlyas Bey Halvetî Dergâhı, Mirza Baba Sünbülî Dergâhı, Mısırlı Dergâhı, Miskinler Tekkesi, Misli Ali Efendi Tekkesi, Muabbir Hasan Efendi Kadirî Dergâhı, Molla Çelebi Dergâhı, Muabbir Hasan Efendi Nakşî Dergâhı, Muameleci Şeyh Tekkesi, Muarrifî Rifâî Dergâhı, Müfti Hamamı Tekkesi, Muhsine Hatun Sünbülî Dergâhı, Muhyî Efendi Tekkesi, Muhyiddin Efendi Şabânî Zâviyesi, Muhyiddın Efendi Zâviyesi, Muhyiddin Kocevi Zâviyesi, Müneccim Sa’dî Efendi Gülşenî Dergâhı, Münir Baba Dergâhı, Murad Molla Nakşî Dergâhı, Mürtezâ Efendi Tekkesi, Musa Baba Dergâhı, Musa Çavuş Kirpasî Tekkesi, Musallâ Dergâhı, Musallâ Tekkesi, Mustafa Ağa Kadirî Dergâhı, Mustafa Ahi Resmî Dergâhı, Mustafa Dede Nakşî Dergâhı, Mustafa Efendi Bedevî Dergâhı, Mustafa Efendi Dergâhı, Mustafa Efendi Zâviyesi, Mustafa İzzet Efendi Settâriye Dergâhı, Mustafa Paşa Tekkesi, Mustafa Selâmî Efendi Nakşî Dergâhı, Nâfi Baba Bektâşî Tekkesi, Nâil Efendi Bedevî Dergâhı, Nakşıbendî Dergâhı, Nalbant Mehmed Efendi Nakşî Dergâhı, Nalbûrî Tekkesi, Nalçacı Halil Efendi Şabanî Dergâhı, Nalıncı Memi Dede Zâviyesi, Nasuh Efendi Tekkesi, Nasuhî Dede Tekkesi, Nasûhî Mehmed Efendi Asitânesi, Nazif Dede Nakşî Dergâhı, Nazmi Efendi Dergâhı, Nebatî Efendi Kadirî Dergâhı, Nebi Efendi Tekkesi, Neccarzâde Nakşî Tekkesi, Necati Efendi Tekkesi, Nuh Efendi Tekkesi, Numan Bey Tekkesi, Numan Efendi Tekkesi, Nur Baba Bektâşî Dergâhı, Nureddin Cerrâhî Asitânesi, Nureddin Hakkı Efendi Dergâhı, Nûrî Efendi Tekkesi, Nuri Efendi Zıbın-ı Şerif Tekkesi, Odabaşı Tekkesi, Oğlan Şeyh İbrâhim Efendi Dergâhı, Okçu Baba Dergâhı, Okçular Tekkesi, Oluklu Bayır Tekkesi, Ordu Şeyhi Halvetî Dergâhı, Oruç Baba, Osman Baba Tekkesi, Osman Efendi Atpazarı Tekkesi, Osman Efendi Halvetî Dergâhı, Osman Efendi Tekkesi, Öksüzce Baba Dergâhı, Örümcekli Dede Tekkesi, Özbekler Dergâhı, Özbekler Kalenderhânesi, Özbekler Nakşî Dergâhı, Özbekler Tekkesi, Paşa Baba Dergâhı, Paşmakcı Tekkesi, Pazar Tekke, Pehlivanlar Tekkesi, Perişan Ali Baba Zâkirbaşı Dergâhı, Peyk Dede Kadirî Dergâhı, Pirî Mehmed Paşa Koruk Tekkesi, Piyâle Paşay-ı Kebir Kadirî Dergâhı, Piyâle-i Sağîr Kurt Bey Kadirî Zâviyesi, Rabia Hatun Zâviyesi, Ramazan Efendi Asitânesi, Raşid Efendi Dergâhı, Raûfî Dergâhı, Raûfî Efendi Asitânesi, Refet Efendi Halvetî Zâviyesi, Remli Mehmed Efendi Dergâhı, Resmî Tekkesi, Rukiye Hatun Tekkesi, Rûmî Efendi Tekkesi, Saçlı Efendi Çırakçı Tekkesi, Saçlı Hüseyın Efendi Dergâhı, Sadık Efendi Dergâhı, Sadullah Çavuş Halvetî Dergâhı, Safvet Efendi Ahîler Vâcid Dergâhı, Safvet Efendi Şabanî Dergâhı, Safvetî Paşa Nakşî Dergâhı, Said Çavuş Ata Efendi Dergâhı, Said Efendi Dergâhı, Said Efendi Tekkesi, Salih Efendi Tekkesi, Sâmi Efendi Tekkesi, Sancaktar Baba Rifâî Dergâhı, Sancaktar Hayreddin Sa’dî Dergâhı, Sandıkçı Tekkesi, Sarı Baba Nakşî Dergâhı, Sarı Saltuk Tekkesi, Sarıgâzi Zâviyesi, Sarıgüzel Tekkesi, Sarıyer, Sarmaşık Dergâhı, Sayyadiye Tekkesi, Seki Dede Tekkesi, Selâhaddin Uşşakî Tekkesi, Selâmi Ali Efendi Acıbadem Dergâhı, Selâmî Ali Efendi Asitânesi, Selâmi Ali Efendi Selâmiye Dergâhı, Selim Baba Nakşî Dergâhı, Selimiye Hankâhı, Semerci İbrahim Tekyesi, Ser Tekke, Serbostânî Tekkesi, Sertarikzâde Halvetî Dergâhı, Sertarîkzâde Tekkesi, Serviburnu Tekkesi, Seydî Baba Nakşî Dergâhı, Seyfeddin Efendi Sa’dî Dergâhı, Seyfullah Efendi Emirler Tekkesi, Seyyid Halife Halvetî Dergâhı, Seyyid Nizam Şabanî Dergâhı, Seyyid-i Velâyet Tekkesi, Sinan Ağa Tekkesi, Sinan Paşa Tekkesi, Sirkeci Sünbülî Dergâhı, Sırraciye Dergâhı, Sırrı Efendi Dergâhı, Sırrîzâde Tekkesi, Sivasî Halvetî Dergâhı, Sofular Halvetî Dergâhı, Sofyalı Mehmed Paşa Tekyesi, Sokullu Mehmed Paşa Tekkesi, Süleyman Efendi Halvetî Dergâhı, Süleymaniye Zâviyesi, Sultan Ahmet Tekkesi, Sultan Osman Dergâhı, Sülüklü Çeşme Tekkesi, Sülüklü Tekke, Sünbül Efendi Asitânesi, Şabânî Dergâhı, Şah Nurullah Dergâhı, Şahbaz Paşa Tekkesi, Şah Sultan Sünbülî Dergâhı, Şahkulu Dergâhı, Şakir Efendi Dergâhı, Şalcızâde Savaklar Tekkesi, Şâmiler Tekkesi, Şamlı Hasan Efendi Sa’dî Dergâhı, Şâzelî Ahmed Dergâhı, Şehidlik Tekkesi, Şemseddin Efendi Tekkesi, Şemseddin Sivâsî Dergâhı, Şerbettar Rifâî Dergâhı, Şerif Kuddûs Nakşî Dergâhı, Şevki Efendi Dergâhı, Şeybetü’l-Hudri Tekkesi, Şeyh Ahmed Efendi Bedevî Dergâhı, Şeyh Ahmed Efendi Bedevî Tekkesi, Şeyh Ahmed Efendi Dergâhı, Şeyh Alaaddin Celvetî Dergâhı, Şeyh Bedreddin Tekkesi, Şeyh Canib Dergâhı, Şeyh Celâleddın Efendi Rifâî Tekkesi, Şeyh Cevherî Sadî Dergâhı, Şeyh Devâtî Dergâhı, Şeyh Emin Kadirî Dergâhı, Şeyh Fethi Sa’dî Dergâhı, Şeyh Halil Efendi Kadirî Dergâhı, Şeyh Hamil Tekkesi, Şeyh İbrâhim Efendi Tekkesi, Şeyh İhsan Efendi Tekkesi, Şeyh İsmâil Efendi Kadirî Dergâhı, Şeyh Hüseyin Efendi, İstavroz Bedevî Kalenderhânesi, Şeyh Kadir Efendi Nakşıbendî Tekkesi, Şeyh Kâmil Efendi Dergâhı, Şeyh Kapânî Nalıncı Memi Dede Zâviyesi, Şeyh Lebib Efendi Tekkesi, Şeyh Matrak Sa’dî Tekkesi, Şeyh Mehmed Emin Efendi Uşşâkî Dergâhı, Şeyh Mehmed Geylânî Bursa Tekkesi, Şeyh Murad Tekkesi, Şeyh Murad-ı Buhârî Nakşî Zâviyesi, Şeyh Mustafa Tekkesi, Şeyh Nevruz Tekkesi, Şeyh Ömer Tekkesi, Şeyh Raşid Efendi Sa’dî Dergâhı, Şeyh Resmi Tekkesi, Şeyh Sadık Efendi Tekkesi, Şeyh Selim Tekkesi, Şeyh Tevfik Efendi Tekkesi, Şeyh Vahyi Tekkesi, Şeyh Vefâ Dergâhı, Şeyh Vısâlî Tekkesi, Şeyh Zâfirî Dergâhı Şeyhulislâm Mustafa Efendi Dergâhı, Şimkeşler Tekkesi, Şirvanî Dergâhı, Tabakhâne Dergâhı, Tâhir Ağa Dergâhı, Tahta Kadı Zâviyesi, Tamaşvar Defterdarı İbrahim Bey Tekkesi, Tarakçı Tekyesi, Taşcı Tekkesi, Taşçıbaşı Tekkesi, Taştekneler Dergâhı, Taşlı Burun Tekkesi, Tatar Efendi Gülşenî Dergâhı, Tavil Mehmed Efendi Tekkesi, Tekirdağlı Mustafa Paşa Tekkesi, Tekke Mescidi, Tercüman Yunus Tekkesi, Tezveren Baba Dergâhı, Toklu İbrahim Dede Zâviyesi, Tokmak Dede Tekkesi, Tombul Mehmed Efendi Halvetî Dergâhı, Tombul Mehmed Efendi Tekkesi, Tomtom Mescidi Tekkesi, Toygartepe Dergâhı, Tulûî Tekkesi, Turâbî Baba Dergâhı, Turşucu Tekkesi, Ubeydullah Efendi Nakşıbendî Tekkesi, Uçurak Baba Dergâhı, Uyûnî Tekkesi, Üçler Dergâhı, Üçler Halvetî Dergâhı, Ümmî Ahmed Efendi Şabânî Dergâhı, Ümmî Kenan Rıfâî Dergâhı, Ümmî Sinan Asitânesi, Ümmî Sinan Türbesi, Nasuh Efendi Tekkesi, Üryânî Zâviyesi, Üsküdar, Üsküdar Mevlevîhânesi, Üsküplü Çakır Ağa Mercimek Dergâhı, Vanî Dergâhı, Vasfi Efendi Tekkesi, Vezir Tekkesi, Yâ Vedûd Sultan Tekkesi, Yağcızâde Sa’dî Dergâhı, Yahya Efendi Nakşî Dergâhı, Yahya Efendi Dergâhı, Yahya Efendi Nakşî Dergâhı, Yahya Efendi Yolgeçen Tekkesi, Yahya Kethûda Dergâhı, Yakacık Tekkesi, Yakubzâde Tekkesi, Yalaklar Kadiri Dergâhı, Yaldızlı Tekke, Yanık Şeyh Tekkesi, Yarımca Dede Baba Dergâhı, Yatağan Kadirî Dergâhı, Yavaşca Mehmed Ağa Dergâhı, Yavsî Dergâhı, Yayabaşı Tekkesi, Yazıcızâde Hulusî Efendi, Yeniçeriler Tekkesi, Yenikapı Mevlevîhânesi, Yesârizâde Dergâhı, Yeşiltulumba Tekkesi, Yıldız Dede Halvetî Dergâhı, Yolgeçen Tekkesi, Yorgânî Tekkesi, Yunus Efendi Tekkesi, Yûşâ Tepesi Nakşîbendî Dergâhı, Yusuf Sinan Zâviyesi, Zehgirci Kemâl Tekkesi, Zekâizâde Halvetî Dergâhı, Zekâîzâde Tekkesi, Zerdeci Şeyh Hüseyin Efendi Karagöz Tekkesi, Zevkî Sultan Namazgâhı, Zeytinburnu, Zıbın-ı Şerif Tekkesi, Zincirli Tekkesi, Zincirlikuyu Tekkesi. 

   
KİTAPELİNİZDE.COM'DAN SATIN AL

KİTAPYURDU.COM'DAN SATIN AL

İDEFİXE.COM'DAN SATIN AL

 
 
Ziyaretçi Sayısı: 000272471